• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXI/700/10 w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar” "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty7
3 Marzec4
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0