• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXI/706/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/2 o powierzchni 53 m2 położonej w obrębie 19 m.Olsztyn przy ul. Limanowskiego 2a wraz ze sprzedażą obiektu piekarni- ciastkarni, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży nakładów poniesionych na jego nabycie."
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty8
3 Marzec5
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0