• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXI/705/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/2 o powierzchni 699 m2 położonej w obrębie 46m.Olsztyn przy ul. Sielskiej "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty9
3 Marzec4
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0