• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 91 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty3
3 Marzec5
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień6
9 Wrzesień1
10 Październik3
11 Listopad4
12 Grudzień2