• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 91 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty6
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj8
6 Czerwiec2
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0