• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 85 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 162 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyn zmienione Zarządzeniem Nr 366 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 20 listopada 2009 r."
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty3
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec6
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik1
11 Listopad2
12 Grudzień0