• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 80 z dnia 01 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 42 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 25.02.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień4
5 Maj0
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień3
9 Wrzesień2
10 Październik1
11 Listopad2
12 Grudzień4