UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 72 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty7
3 Marzec8
4 Kwiecień9
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec15
8 Sierpień9
9 Wrzesień10
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0