UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 68 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty14
3 Marzec11
4 Kwiecień20
5 Maj24
6 Czerwiec13
7 Lipiec17
8 Sierpień7
9 Wrzesień10
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0