UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 71 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie Elektronicznego Systemu obsługi spraw i dokumentów w Urzędzie Miasta Olsztyn oraz świadczenia przez Urząd Miasta Olsztyn usług administracji publicznej drogą elektroniczną"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec23
4 Kwiecień20
5 Maj11
6 Czerwiec14
7 Lipiec13
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0