UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K. Rodziny 29 marca 2010 roku"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty10
3 Marzec15
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec12
8 Sierpień5
9 Wrzesień10
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0