UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP"
Rok:
1 Styczeń45506
2 Luty25443
3 Marzec48240
4 Kwiecień62536
5 Maj31198
6 Czerwiec43721
7 Lipiec37266
8 Sierpień19851
9 Wrzesień62172
10 Październik41500
11 Listopad77053
12 Grudzień5083