• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP"
Rok:
1 Styczeń20508
2 Luty21767
3 Marzec15465
4 Kwiecień11932
5 Maj9902
6 Czerwiec13220
7 Lipiec13879
8 Sierpień11895
9 Wrzesień16551
10 Październik18029
11 Listopad19472
12 Grudzień12420