• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP"
Rok:
1 Styczeń24685
2 Luty25459
3 Marzec17830
4 Kwiecień12046
5 Maj16003
6 Czerwiec13655
7 Lipiec17828
8 Sierpień19842
9 Wrzesień11121
10 Październik22813
11 Listopad7261
12 Grudzień0