• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP"
Rok:
1 Styczeń24685
2 Luty25459
3 Marzec17830
4 Kwiecień12046
5 Maj16003
6 Czerwiec9597
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0