• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP"
Rok:
1 Styczeń30310
2 Luty23710
3 Marzec11164
4 Kwiecień19132
5 Maj25608
6 Czerwiec19413
7 Lipiec35601
8 Sierpień6562
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0