UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP"
Rok:
1 Styczeń77160
2 Luty61367
3 Marzec50607
4 Kwiecień49424
5 Maj93347
6 Czerwiec70551
7 Lipiec67877
8 Sierpień33638
9 Wrzesień35563
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0