UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 15 lutego 2010 roku"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty12
3 Marzec16
4 Kwiecień8
5 Maj8
6 Czerwiec10
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0