UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LVII/654/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenu ZP-2 i części terenu ZP-1."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj7
6 Czerwiec12
7 Lipiec6
8 Sierpień13
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0