• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LVII/645/10 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2013"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0