• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 6 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0