• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 424 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprawozdań wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Miasta Olsztyn i planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i miejskich spółek komunalnych "
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec6
4 Kwiecień4
5 Maj5
6 Czerwiec9
7 Lipiec12
8 Sierpień9
9 Wrzesień3
10 Październik8
11 Listopad1
12 Grudzień0