UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 424 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprawozdań wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Miasta Olsztyn i planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i miejskich spółek komunalnych "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty15
3 Marzec10
4 Kwiecień10
5 Maj15
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień14
10 Październik13
11 Listopad25
12 Grudzień3