• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 425 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn ustawami na 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec10
4 Kwiecień5
5 Maj12
6 Czerwiec7
7 Lipiec17
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik8
11 Listopad5
12 Grudzień0