• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 425 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn ustawami na 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty14
3 Marzec8
4 Kwiecień7
5 Maj15
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0