UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 421 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty15
3 Marzec12
4 Kwiecień12
5 Maj17
6 Czerwiec18
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik17
11 Listopad24
12 Grudzień0