UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 417 z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn ustawami na 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty15
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj16
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień11
9 Wrzesień14
10 Październik14
11 Listopad21
12 Grudzień4