UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 416 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty17
3 Marzec12
4 Kwiecień11
5 Maj18
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik17
11 Listopad21
12 Grudzień5