UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 426 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 82 Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie nadania Urzędowi Miasta Olsztyn Regulaminu Organizacyjnego "
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień17
5 Maj14
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień13
9 Wrzesień19
10 Październik23
11 Listopad11
12 Grudzień0