UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 418 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty20
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień18
10 Październik24
11 Listopad16
12 Grudzień0