• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 415 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia "Edytora Aktów Prawnych" wykorzystywanego do przygotowania uchwał Rady Miasta podlegających publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec9
4 Kwiecień6
5 Maj12
6 Czerwiec11
7 Lipiec26
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0