• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 415 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia "Edytora Aktów Prawnych" wykorzystywanego do przygotowania uchwał Rady Miasta podlegających publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień5
5 Maj6
6 Czerwiec11
7 Lipiec9
8 Sierpień13
9 Wrzesień4
10 Październik7
11 Listopad2
12 Grudzień0