UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 413 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn ustawami na 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj19
6 Czerwiec15
7 Lipiec20
8 Sierpień10
9 Wrzesień17
10 Październik18
11 Listopad20
12 Grudzień2