UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 410 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego miasta Olsztyn w 2010 roku"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj14
6 Czerwiec17
7 Lipiec12
8 Sierpień11
9 Wrzesień18
10 Październik25
11 Listopad20
12 Grudzień6