UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 407 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty19
3 Marzec13
4 Kwiecień15
5 Maj18
6 Czerwiec15
7 Lipiec18
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0