UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 409 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 322/2008 pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie, użytkowaniu i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec10
4 Kwiecień11
5 Maj20
6 Czerwiec13
7 Lipiec9
8 Sierpień9
9 Wrzesień14
10 Październik15
11 Listopad20
12 Grudzień4