UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 406 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec14
4 Kwiecień13
5 Maj19
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień7
9 Wrzesień19
10 Październik21
11 Listopad16
12 Grudzień0