UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 405 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty15
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj14
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień11
9 Wrzesień18
10 Październik22
11 Listopad11
12 Grudzień0