UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K.Rodziny z 27 października 2009 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec6
7 Lipiec19
8 Sierpień6
9 Wrzesień14
10 Październik16
11 Listopad9
12 Grudzień0