UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przewodniczący Rad Osiedli"
Rok:
1 Styczeń1095
2 Luty1115
3 Marzec1906
4 Kwiecień2520
5 Maj1642
6 Czerwiec2924
7 Lipiec1395
8 Sierpień983
9 Wrzesień8378
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0