• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja sprzedaży (w zakresie nieruchomości)"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty14
3 Marzec11
4 Kwiecień20
5 Maj29
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0