• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa"
Rok:
1 Styczeń10774
2 Luty13888
3 Marzec8539
4 Kwiecień10107
5 Maj12538
6 Czerwiec3966
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0