• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa"
Rok:
1 Styczeń10774
2 Luty13888
3 Marzec8539
4 Kwiecień10107
5 Maj12538
6 Czerwiec7068
7 Lipiec11292
8 Sierpień12223
9 Wrzesień3766
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0