UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa"
Rok:
1 Styczeń46734
2 Luty34217
3 Marzec27560
4 Kwiecień31139
5 Maj37148
6 Czerwiec35501
7 Lipiec28449
8 Sierpień14735
9 Wrzesień22583
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0