• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa"
Rok:
1 Styczeń30933
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0