• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja kierowców"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty23
3 Marzec17
4 Kwiecień18
5 Maj27
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0