• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja tytułów wykonawczych"
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty23
3 Marzec19
4 Kwiecień17
5 Maj31
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0