• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja upomnień"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty20
3 Marzec18
4 Kwiecień16
5 Maj27
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0