• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr zaświadczeń"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty18
3 Marzec23
4 Kwiecień15
5 Maj22
6 Czerwiec20
7 Lipiec32
8 Sierpień23
9 Wrzesień18
10 Październik10
11 Listopad0
12 Grudzień0