• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr zaświadczeń"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty20
3 Marzec16
4 Kwiecień7
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0