• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty19
3 Marzec10
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0