• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja Ludności"
Rok:
1 Styczeń156
2 Luty218
3 Marzec126
4 Kwiecień142
5 Maj144
6 Czerwiec29
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0