UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Gminna ewidencja zabytków"
Rok:
1 Styczeń161
2 Luty214
3 Marzec275
4 Kwiecień215
5 Maj173
6 Czerwiec250
7 Lipiec167
8 Sierpień138
9 Wrzesień210
10 Październik193
11 Listopad170
12 Grudzień32