UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K.Rodziny z 27 października 2009 roku"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty11
3 Marzec18
4 Kwiecień8
5 Maj9
6 Czerwiec9
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień19
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0