• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: L/580/09 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty1
3 Marzec6
4 Kwiecień1
5 Maj4
6 Czerwiec3
7 Lipiec5
8 Sierpień5
9 Wrzesień2
10 Październik4
11 Listopad3
12 Grudzień2