• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: L/580/09 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty4
3 Marzec5
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0