UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Instrukcja BIP"
Rok:
1 Styczeń34893
2 Luty25832
3 Marzec21155
4 Kwiecień22663
5 Maj37217
6 Czerwiec31837
7 Lipiec37187
8 Sierpień9958
9 Wrzesień23213
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0