UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (GE)"
Rok:
1 Styczeń85
2 Luty122
3 Marzec118
4 Kwiecień60
5 Maj112
6 Czerwiec117
7 Lipiec83
8 Sierpień53
9 Wrzesień104
10 Październik106
11 Listopad118
12 Grudzień36