UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (GE)"
Rok:
1 Styczeń225
2 Luty178
3 Marzec200
4 Kwiecień137
5 Maj217
6 Czerwiec122
7 Lipiec76
8 Sierpień113
9 Wrzesień95
10 Październik125
11 Listopad165
12 Grudzień22