UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek"
Rok:
1 Styczeń40817
2 Luty29198
3 Marzec21407
4 Kwiecień35085
5 Maj40502
6 Czerwiec29401
7 Lipiec30526
8 Sierpień13665
9 Wrzesień29028
10 Październik6380
11 Listopad0
12 Grudzień0