UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 286 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty8
3 Marzec11
4 Kwiecień7
5 Maj12
6 Czerwiec10
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0