UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt V (JRP V)"
Rok:
1 Styczeń171
2 Luty182
3 Marzec107
4 Kwiecień110
5 Maj105
6 Czerwiec166
7 Lipiec71
8 Sierpień76
9 Wrzesień153
10 Październik151
11 Listopad144
12 Grudzień23