UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Uchwały Rady Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń51627
2 Luty31597
3 Marzec24353
4 Kwiecień27863
5 Maj33623
6 Czerwiec30297
7 Lipiec33773
8 Sierpień15202
9 Wrzesień18472
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0