UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 171 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty10
3 Marzec8
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec9
7 Lipiec13
8 Sierpień6
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0